vedení společnosti Česká republika

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
organizační složka

Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou
28311060
CZ28311060

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
organizační složka

Ing. Jan Jašek ml.
vedoucí organizační složky
jasekj@qualiform.sk

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
organizační složka

Ing. Bronislav Bešťák
ředitel
+420 606 299 889
bestak@qualiform.sk


vedení společnosti Slovenská Republika

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

+421 253 637 042
qualiform@qualiform.sk
Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava
35826045
SK 2020260968

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Jan Jašek
jednatel společnosti
jasek@qualiform.sk

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Jana Hozzová
ředitelka, prokuristka
+421 908 765 217
hozzova@qualiform.sk

zkušebna - Česká Republika

zkušebna - Slovenská Republika

certifikační orgán