vedenie spoločnosti Slovenská Republika

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

+421 253 637 042
qualiform@qualiform.sk
Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava
35826045
SK 2020260968

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Jan Jašek
konateľ spoločnosti
jasek@qualiform.sk

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Jana Hozzová
riaditeľka, prokuristka
+421 908 765 217
hozzova@qualiform.sk

vedenie spoločnosti Česká Republika

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
organizačná zložka

Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou
28311060
CZ28311060

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
organizačná zložka

Ing. Jan Jašek ml.
vedúci organizačnej zložky
jasekj@qualiform.sk

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
organizačná zložka

Ing. Bronislav Bešťák
riaditeľ
+420 606 299 889
bestak@qualiform.sk

skúšobňa - Slovenská Republika

skúšobňa - Česká Republika

certifikačný orgán